top of page
חומרים מעניינים

כל המאמרים שפורסמו בעיתון האינטרנטי מגפון:

 

מאמרים שלי פורסמו בעיתון מגפון.

הינכם מוזמנים לעיין במאמריי שם.

לחצו על הלינק כאן למעלה.

מחקו את הפרסומות שמופיעות לפני המאמר.

שימו לב: בתחתית רשימת המאמרים,

ישנה הפניה למאמרים קודמים 

 

 

 

 

 

 

מועדון הלבבות הפתוחיםתכניות הרדיו שהגשתי 

לחצו על הלינקים המצורפים והקשיבו: 

 

תכנית מספר 1 - קול ודיבור

תכנית מספר 2  - הלשון הנשית שקופאת

תכנית מספר 3 - על חריגות ואי שייכות

תכנית מספר 4 - על רגישות יתר

תכנית מספר 5 - על שייכות ואי שייכות

תכנית מספר 6 - על "האני", "העצמי" והמלחמה ביניהם

תכנית מספר 7 - על נקודת הראשית של כל המחלות

תכנית מספר 8 - על האהבה -  לצערי הרב התכנית הורדה מיו-טיוב 

תכנית מספר 9 - למה איננו מצליחים לראות את האחר

תכנית מספר 10 - בעיצומה של מלחמת צוק איתן - איש באמונתו יחיה

 

 

 

הרצאות אינטרנטיות:

 

על הדמויות הנשיות הנאבקות בתוכנו

משחקות באש תחת אש - עם אירי ישראלי-רושין

הדמיה בנושא הטבור

 

bottom of page