top of page
  מפגשים

המפגשים האישיים מתקיימים מאז תקופת הקורונה בזום. 

 

המטרה: לדייק אותך לעצמך!

לדייק את חייך, כך שהם יבטאו את עצמיותך.

 

להשתחרר מן התלות באחר - לשפר את יחסייך עם עצמך ועם העולם - לגלות את עצמיותך השלמה, לגלות מהי האהבה העצמית בפועל, לגלות את סוד המימוש העצמי, את הייעוד... את היכולות היצירתיות...

 

למפגשים אלו השפעה חזקה מאד, והם חודרים את הרבדים העמוקים ביותר - ולכן השינוי הוא אמיתי ועמוק, ולא רק על פני השטח.

המפגשים האישיים מתאימים גם לנשים וגם לגברים.

המפגשים כוללים שיחה ותרגול

המפגשים הקבוצתיים משתנים מדי פעם - יש לפנות אלי ולברר

 

 

 

bottom of page